Saltar al contingut Saltar al peu de pàgina

Hostal Gavà

Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en un habitatge particular amb una potencia nominal de 30kW amb compensació d’excedents a Barcelona.
ClientHostal GavàAny2024Share

Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en un habitatge particular amb una potencia nominal de 30kW amb compensació d’excedents a Barcelona.

No hem fet proutes instal·lacions fotovoltaiques diferents que encara n’hem volgut instal·lar a dos llocs diferents més.

En cas de no tenir espai a coberta o de no ser viable la seva instal·lació, bones són les balconeres i les façanes. Això si, no podem considerar que és una instal·lació òptimia, ja que la inclinació no és la millor, però sense dubte, no és una mala opció.

Vam instal·lar 12 panells a les balconeres i 4 a la part superior de la façana, així muntant 16 panells de 565W amb un total de 9,04kWp.

En el cas de les balconeres, com que era una rehabilitació d’un edifici, van ser fetes a mida ja tenint en compte les dimensions dels panells. Així es van poder posar per la part exterior amb cargoleria travassera al reforç de la barana que s’havia fet per la subjecció dels panells.

En quan a les plaques de la façana es va utilitzar una estructura la qual constava d’un anclatge sobresortint a paret i un rail travasser on reposava la placa.

Una instal·lació diferent on vam aprendre dos variants més d’instal·lació fotovoltaica i que podrem posar en pràctica allà on anem.

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]

×