Saltar al contingut Skip to sidebar Saltar al peu de pàgina

Instal·lació de plaques solars

Instal·lació de plaques solars

Gràcies a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques professional, les empreses poden generar energia elèctrica de manera més econòmica i respectuosa amb el medi ambient.

Amb la instal·lació de plaques solars, les empreses poden reduir significativament la seva dependència de les fonts d’energia convencionals, permetent-los disminuir els seus costos energètics. A més, l’energia solar és una font renovable, inesgotable i no emet gasos contaminants durant la seva producció, contribuint a una menor empremta ecològica.

Aquesta inversió en instal·lacions fotovoltaiques també pot millorar la imatge corporativa de les empreses i demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental.

En què consisteix la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques?

Una instal·lació fotovoltaica consta de panells solars fotovoltaics, els quals són els encarregats de generar electricitat a través de la radiació solar. Aquesta electricitat generada pels panells és en corrent continua (DC), la qual és convertida per un inversor a corrent alterna (AC) apte per a la xarxa elèctrica. Aquesta corrent generada pot ser consumida pels dispositius elèctrics de l’empresa o bé subministrada a la xarxa elèctrica de distribució, augmentant la eficiència energètica i la independència energètica de l’empresa.

Per què la necessito?

Una intal·lació fotovoltaica té diverses avantatges:

  • Procedeix d’una font renovable, no contamintant i inesgotable, com és el sol
  • L’energia solar no emet diòxid de carboni (CO2), per tant no constribueix al deteriorament de la capa d’ozó
  • No és un gasto, és una inversió i respectuosa amb el medi ambient
  • Estalvi a la factura elèctrica
  • Possiblitat de compensació per l’injecció a la xarxa de l’energia sobrant
  • Possiblitat de ser autosuficient en localitzacions on no arriba la xarxa elèctrica
  • Possibilitat de ser autosuficient i desconectar-se de la xarxa
  • Ajuda a la transició energètica dels municipis
  • Baix manteniment i llarga vida útil dels materials utilitzats

Preguntes freqüents

Quins són els beneficis de la instal·lació de plaques solars amb Instalvall?

Amb Instalvall, la instal·lació de plaques solars et proporciona una font d’energia renovable i sostenible per al teu llar o empresa. Això et permet reduir la teva dependència de fonts d’energia tradicionals i disminuir les despeses en la teva factura elèctrica. A més, contribueixes a la preservació del medi ambient al utilitzar una energia neta i respectuosa amb el planeta.

Quin és el procés d’instal·lació de plaques solars amb Instalvall?

El procés d’instal·lació de plaques solars amb Instalvall és senzill i eficient. Comencem amb una inspecció detallada de la teva ubicació per avaluar les teves necessitats energètiques i el millor disseny per a les plaques solars. Després, els nostres professionals qualificats realitzen la instal·lació amb les millors pràctiques de seguretat i eficiència. Finalment, et proporcionem orientació sobre com gestionar i mantenir el teu sistema solar per a un rendiment òptim a llarg termini.

Quina és la vida útil i la garantia dels sistemes de plaques solars d’Instalvall?

Els nostres sistemes de plaques solars estan dissenyats per a una llarga vida útil i un rendiment òptim durant molts anys. Generalment, les plaques solars tenen una vida útil d’entre 25 i 30 anys o més, amb garanties de producte que cobreixen aquest període. A més, et oferim garanties addicionals per a la instal·lació i els components per garantir la teva tranquil·litat i satisfacció amb el teu sistema solar.

Com afecta la instal·lació de plaques solars de Instalvall al medi ambient?

La instal·lació de plaques solars amb Instalvall té un impacte positiu en el medi ambient. Al utilitzar l’energia del sol com a font d’energia principal, redueixes les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la teva empremta de carboni. A més, contribueixes a la reducció de la dependència de combustibles fòssils i ajudes a preservar els recursos naturals per a les generacions futures. La teva elecció de convertir-te en un consumidor d’energia neta és un pas significatiu cap a un futur més sostenible i net.

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]

×