Saltar al contingut Saltar al peu de pàgina

Particular

ClientParticularAny2022Share

Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en un habitatge particular amb una potencia nominal de 6kW amb compensació d’excedents a Molins de Rei.

Instal·lació fotovoltaica de 18 panells de 400W amb una potencia pic de 7,2kWp. Aquesta instal·lació a nivell de posar els panells fotovoltaics podríem considerar-la estàndard, res fora de lo comú. Ara bé, a nivell d’equips es van instal·lar 15kWh de bateria i un sitema de back-up pels repetits talls de corrent.

Un sistema back-up s’utilitza en un sistema residencial de plantes fotovoltaiques amb l’objectiu de controlar l’estat de conexió o falta de conexió a la xarxa elèctrica. Quan la xarxa falla, l’inversor passar a l’estat de senes connexió  subministra alimentació a les cargues de l’habitatge a través de la bateria i la producció solar, si és que n’hi ha en aquell moment. Quan la xarxa es recupera, l’inversor es torna a conectar a la xarxa elèctrica.

Aquesta funció la gran majoria d’inversors no la tenen integrada i és necessari un equip addicional, que ho pugui fer. Al final, l’inversor està conectat a la xarxa elèctrica de distribució quan no detecta corrent para la producció, ja que si aquest tall és degut a un manteniment a la xarxa elèctrica de distribució l’inversor no pugui enviar excedent cap a l’exterior on s’està fent el manteniment; el sitema back-up permet aïllar-te la xarxa creant una xarxa interior. Per fer ús d’un sistema back-up es recomana tenir bateries pel seu correcte funcionament.

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]

×