Saltar al contingut Saltar al peu de pàgina

Particular

Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en un habitatge particular amb una potencia nominal de 8kW amb compensació d’excedents a Sant Vicenç de Montalt.
ClientParticularAny2022Share

Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en un habitatge particular amb una potencia nominal de 8kW amb compensació d’excedents a Sant Vicenç de Montalt.

Com a alternativa a instal·lacions a coberta, ja sigui per estètica o per mala orientació tenim varies opcions, una de les quals és en un terraplé inclinat crear una estructura d’acer galvanitzat per poder muntar la perfileria de panells solars fotovoltaics.

Un cop vam veure el terreny el primer que vam fer va ser acotar els límits, ja que era un terraplé compartit amb varis veïns i cadascú tenia la seva part de la parcel·la. Un cop acotat vam marcar-nos els punts on faríem les sabates de formigó de l’estrucutra.

Com que el terreny era irregular per tenir les plaques sobre un mateix pla, va caldrà tallar a mida cada puntal per poder guanyar la màxima bona orientació cap a Sud.

A part de tallar-nos-els a la mida els vam soldar, polir i pintar les soldadures perquè no s’oxidessin.

Un cop vam tenir les tres baranes verticals, ja només va quedar posar la perfileria d’alumini pels panells solars fotovoltaics agafats a les nostres baranes.

Ja només va quedar disfrutar del resultat acabant de posar els panells solars sobre l’estructura.

Entre d’altres coses també calia fer arribar tot el cablejat fins a les plaques, una tirada de 40 metres atravessant un jardí sencer, la qual no va suposar tan esofrç com fer passar el cablejat AC (Corrent alterna) d’una instal·lació trifàsica més els tres cablejat de comunicació per la monitorització a través de l’app mòbil. Una instal·lació molt completa de 20 panells fotovoltaics de 410W amb una potencia pic de 8,2kWp amb un inversor trifàsic de 8kW la qual el 2023 ha produït 11,5MWh. 

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]

×