Saltar al contingut Saltar al peu de pàgina

Particular

Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en un habitatge particular amb una potencia nominal de 4,7kW amb compensació d’excedents a Palau-solità i Plegamans.
ClientParticularAny2023Share

Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en un habitatge particular amb una potencia nominal de 4,7kW amb compensació d’excedents a Palau-solità i Plegamans.

Per aquells habitatges on les cobertes tenen diverses orientacions i no n’hi ha cap de ben orientada a sud amb molta superficie per instal·lar forces panells, els microinversors són la solució perfecte.

Ens trobem amb un habitatge particular on ens plantegen que és al voladís on volen instal·lar els panells. Vista la necessitat, directament plantagem microinversors, ja que pel correcta funcionament d’un únic inversor caldria tenir com a mínim 3-4 panells orientats i inclinats igual, a part que amb un únic inversor residencial només podríem fer dues cadenes diferents.

En el nostre cas era molt clara la proposta, vam plantejar fins a 13 panells solars fotovoltaics 410W amb micorinversors integrats amb una potencia pic de 5,32kWp.

La diferencia entre un inversor únic i els microinversors integrats, és que en el cas dels microinversors la conversió de corrent continua a corrent alterna ja es fa a la coberta, per tant, el cablejat que va de la coberta al quadre on tenim els aparells per a la monitorització són de corrent alterna.

Aquí l’exemple del quadre d’aquesta instal·lació. 

A nivell de coberta, cal tenir en compte que una teulada de pissarra no es pot perforar directament, ja que no hi ha un canal per on passi l’aigua com seria en una coberta de teules àrab. Tota la coberta està al mateix nivell, així que és necessari l’ús de salvateules.

Normalment sota les teules de pissarra hi ha uns llistonets de fusta, els quals hi anclem el salvateules amb cargoleria. Perquè quedi completament pla, cal fer un retall a la teula amb unes tisores de pissarra. A continuació el detall.

Una vegada més una instal·lació satisfactoria on ens trobem amb un cas diferent, ja sigui per la instal·lació de diverses orientacions i l’ús de microinversors o per l’utilització de salvateules per evitar la perforació a la coberta de pissarra.

Subscribe for the updates!

[mc4wp_form id="461" element_id="style-11"]

×